Basa Krama Iku Digunakake Kanggo Sapa Wae?

admin

Basa krama iku basa sing digunakake ing kalangan masyarakat Jawa kanggo sapa wong sing luwih tuwa utawa sing duwe pangkat luwih dhuwur. Basa krama iki ngandhut rasa hormat lan penghormatan marang wong sing kita tembang. Nanging, apa basa krama iki bisa digunakake kanggo sapa wong liya?

Basa krama iku basa sing unik lan khas. Basa iki ora mung digunakake ing kalangan masyarakat Jawa, nanging uga ing kalangan masyarakat liyane ing Indonesia. Basa krama iki ngandhut filosofi sing dalem, sing ngajak kita kanggo ngrembug budi pekerti lan etika ing pergaulan.

Related Post

Tinggalkan komentar